Canisterapie

Naše motto:

Mám tě rád, jsi pro mne důležitý, potřebuji tě... tak pojďme to dát dohromady...

vždyť už to bylo dávno vymyšleno...

říká se tomu canisterapie… léčba pomocí psů.

 

Jak canisterapie léčí?

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku
 • podněcuje verbální i neverbální komunikaci
 • rozvíjí orientaci v prostoru a čase
 • pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
 • rozvíjí sociální cítění, poznání a citovou složku
 • psobí v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce v polohování a v relaxaci
 • psi také podněcují ke hře a k pohybu
 • má velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze

 

Na co vše může být práce při canisterapii zaměřena?

 • na rozvoj citových schopností (hlazení, mazlení, komunikace se psem)
 • na rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšíření slovní zásoby)
 • na rozvoj pohybových schopností (jemná a hrubá motorika, házení míčků..)
 • relaxaci ( vliv na duševní rovnováhu a tělesnou pohodu)

 

Dále canisterapii dělíme podle zaměření

 • aktivity za pomoci psa
 • terapie za pomoci psa
 • vzdělání za pomoci psa ( mateřské školy, domovy pro přestárlé..atp)

 

Canisterapeutické  desatero

(aneb co by měl správný canisterapeut dodržovat)

 • Před vstupem do zařízení je pes čistý (srst, tlapky) a upravený (v případě nepříznivého počasí nosíme sebou vždy hadřík, ručník na utření) = hygiena psa.
 • Pes je každoročně komplexně přeočkován (parvoviroza, leptospiroza, psinka, vzteklina,…) a minimálně 2x ročně odčervován (doložit očkovacím průkazem) – jen zdravý pes může pracovat.
 • Canisterapeut se v zařízení přezouvá, je vždy čistě oděn, upraven.
 • Pes má vždy v zařízení k dispozici misku s vodou.
 • Doporučení: Uzavření písemné smlouvy se zařízením (datum, čas návštěvy,…). Záleží na vzájemné dohodě.
 • V zařízení: před první návštěvou se prokáže platným Certifikátem canisterapeutického týmu, Očkovacím průkazem psa. CT tým je označen – psovod tričkem a pes košilkou.
 • Se psem pracuje canisterapeut pouze tehdy, je-li pes i psovod v optimální fyzické a psychické kondici.
 • Canisterapeut nikdy nezůstává s klientem při práci o samotě. Trváme na přítomnosti odpovědného personálu a dbáme jejich pokynů.
 • Canisterapeut od psa neodchází, nenechává ho v žádném případě s klientem, ani s personálem samotného (za svého psa nese zodpovědnost psovod).
 • Jeví-li pes známky únavy, pes neochotně pracuje (je nervozní, těkavý) canisterapii ihned ukončíme a věnujeme mu prostor pro odpočinek, regeneraci sil, vyběhání na bezpečném místě,... (pes po terapii v klidu načerpá síly).

(zdroj www.canisterapie.cz/www.helppes.cz/)

 

Naše canisterapie

Mateřská škola Sluníčko www.msslunicko.eu/fotogalerie/fotogalerie-20152016/?album=5&gallery=675 (po kliknutí na odkaz budete přesměrování do galerie MŠ Sluníčko)

 

Následující video poskytlo Dobromysl o.p.s. serveru youtube.com k zveřejnění